Dziś są imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny

Projekt: Młode kadry - nasza przyszłość

Informacje o projekcie "młode kadry - nasza przyszłość" współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego program operacyjny kapitał ludzki

Okres realizacji Projektu : od 01.09.2011 do 31.08.2014

W ramach projektu Powiatu dla uczniów Technikum prowadzone są w roku szkolnym 2011/2012:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (1 grupa -12 osób).
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa -9 osób).
  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu dla uczniów kształcących w zawodzie technik agrobiznesu ( 1 grupa- 12 osób).

Łączna liczba godzin do przepracowania w roku szkolnym 2011/2012 wynosi:

  • Język polski - 78 godzin.
  • Język angielski -78 godzin.
  • Przedmioty zawodowe-62 godziny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 74847, odwiedzin dzisiaj: 0

Script logo
W górę..