Dziś są imieniny: Lubomira, Benedykta

  • Slider 68

Projekt: Młode kadry - nasza przyszłość

Informacje o projekcie "młode kadry - nasza przyszłość" współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego program operacyjny kapitał ludzki

Okres realizacji Projektu : od 01.09.2011 do 31.08.2014

W ramach projektu Powiatu dla uczniów Technikum prowadzone są w roku szkolnym 2011/2012:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (1 grupa -12 osób).
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa -9 osób).
 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu dla uczniów kształcących w zawodzie technik agrobiznesu ( 1 grupa- 12 osób).

Łączna liczba godzin do przepracowania w roku szkolnym 2011/2012 wynosi:

 • Język polski - 78 godzin.
 • Język angielski -78 godzin.
 • Przedmioty zawodowe-62 godziny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 209782, odwiedzin dzisiaj: 47

Script logo
W górę..