Dziś są imieniny: Jerzego, Bartosza, Haliny

Egzamin potw. kwalifikacje

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – PODSTAWA PROGRAMOWA 2012 i 2017
W 2019 ROKU  
Sesja . CZERWIEC -LIPIEC

Kwalifikacja   R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna :        18 .06.2019r  godzina 10.00

Część praktyczna:   od 22.06.2019r –do 26.06.2019r Golądkowo

R.6 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
          W AGROBIZNESIE

Część praktyczna:    17.06.2019r godzina 13.00

 

MS. 04- Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  i niesamodzielnej

Część pisemna :        18.06.2019r  godzina 14.00

Część praktyczna:   I ZMIANA 24.06.2019r  godzina 8.00

II ZMIANA 24.06.2019r  godzina 12.00

                                

Miejsce egzaminu dla kwalifikacji MS04- CKZiU w Ostrołęce
ul. Parkowa 6.

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  30.08. 2019r

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 71939, odwiedzin dzisiaj: 4

Script logo
W górę..