Dziś są imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego

Kierunki kształcenia

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY

 

TECHNIKUM W ZAWODZIE

TECHNIK AGROBIZNESU

to bardzo ciekawy niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia i fundusze unijne.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik agrobiznesu:

 • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Zdobywasz tytuł Technika Agrobiznesu, uznawany w formie Europasu w całej Unii Europejskiej

BEZPŁATNIE! NABYWASZ UPRAWNIENIA Prawo Jazdy (kat. B) Uzyskasz uprawnienia umożliwiające korzystanie ze środków Unii Europejskiej. Masz możliwość udziału w praktykach zagranicznych.

TECHNIK HANDLOWIEC

kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik handlowiec:

 • A. 18. Prowadzenie sprzedaży
 • A. 22. Prowadzenie działalności handlowej

Zdobywasz tytuł Technika Handlowca, uznawany w formie Europasu w całej Unii Europejskiej Uzyskasz uprawnienia umożliwiające korzystanie ze środków Unii Europejskiej zakładając własną firmę

Branżowa szkoła I stopnia zawody:

 • piekarz
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • rolnik

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH

 

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych w zawodach:
 • Technik rachunkowości
 • Florysta
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik administracji

Kurs kwalifikacyjny

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej)


Jesteśmy szkołą publiczną dla młodzieży i dorosłych - BEZPŁATNĄ !

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 82581, odwiedzin dzisiaj: 226

Script logo
W górę..