Dziś są imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

    • Slider 68

Program operacyjny - JĘZYKI OBCE

Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

  • W ramach projektu Powiatu dla uczniów naszej szkoły prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z języków obcych (angielskiego i niemieckiego).
  • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.
  • W zajęciach z języka angielskiego bierze udział 30 uczniów (dwie grupy po 15 osób).
  • Prowadzącym zajęcia jest Pani Kamila Wysocka.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 226888, odwiedzin dzisiaj: 4

Script logo
W górę..