Dziś są imieniny: Napoleona, Stelii

    • Slider 68
  • Kształcenie zdalne - materiały

Informacja Dyrektora ZSP w sprawie pracy zdalnej

Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie informuję, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 prowadzimy nauczanie na odległość. Realizacja zajęć odbywać się będzie za pomocą systemów i narzędzi teleinformatycznych. Zmieniona organizacja pracy szkoły pozwoli na realizację podstawy programowej i umożliwia ocenianie bieżące oraz klasyfikowanie uczniów. Dyrektor szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły pozostają w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym ze społecznością szkolną.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 94394, odwiedzin dzisiaj: 4

Script logo
W górę..