Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Technik administracji

Jeśli chcesz być osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień,decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową, to jest to zawód dla Ciebie.

Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Nauczysz się:

• Prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe;

• Udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej;

• Przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje;

• Gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych;

• Posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej;

• Posługiwać się dokumentacją księgową;

• Prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych;

• Użytkować urządzenia i sprzęt biurowy;

• Przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

• Stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;

• Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Praca:

technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin,podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276513, odwiedzin dzisiaj: 15

Script logo
W górę..