Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

TECHNIK EKONOMISTA

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie wraca do kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m. in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Uczeń zdobędzie wiedzę o tym jak założyć firmę, jak współpracować z kontrahentami, jak dokonywać rozliczeń pieniężnych, jak prowadzić korespondencję handlową, jak prowadzić sprawy kadrowe pracowników, a także sporządzać listy płac i deklaracje podatkowe. Potrafi także sporządzić biznesplan oraz dokonywać analiz. Zdobędzie szeroką wiedzę z rachunkowości. Zdobyty zakres wiadomości i umiejętności praktycznych spowoduje, że absolwent szkoły będzie prezentował na rynku pracy postawę przedsiębiorczą, elastyczną i nie będzie obawiał się nowych wyzwań. Podczas nauki w tym zawodzie bardzo szerokie zastosowanie mają programy komputerowe: finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, pakiety biurowe, które szkoła posiada i wykorzystuje do kształcenia słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego AU. 36 Prowadzenie Rachunkowości.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276516, odwiedzin dzisiaj: 18

Script logo
W górę..