Dziś są imieniny: Lubomira, Benedykta

    • Slider 68

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Najbardziej przyszłościowych zawodów w przedsiębiorstwie.

Osoby posiadające ten tytuł sprawują nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, m.in. w największych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach w kraju.

Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych na terenie całego kraju. Co więcej, praktyczna wiedza zdobyta w toku nauczania przydaje się nie tylko w karierze zawodowej, ale również w życiu codziennym, ponieważ pozwala chronić siebie i swoich bliskich. BHP to zbiór zasad oraz przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Celem wdrożenia zasad BHP w przedsiębiorstwie jest stworzenie pracownikowi optymalnych warunków pracy, tak aby mógł wykonywać swoje obowiązki w sposób produktywny bez konieczności narażania się na ryzyko wypadku, choroby zawodowej czy nadmierne obciążenie fizyczne oraz psychiczne.

Higiena pracy

Pojęcie higieny pracy jest ściśle związane z profilaktyką chorób zawodowych. Najważniejszym celem związanym z wdrażaniem zasad higieny pracy jest kontrolowanie stopnia szkodliwości warunków, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe oraz dążenie do ich zminimalizowania. Aby było to możliwe, niezbędne jest rozpoznanie wszystkich potencjalnie niebezpiecznych czynników, określenie stopnia ich natężenia, a także wskazanie działań prowadzących do ich ograniczenia lub wyeliminowania.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy to nic innego jak zapobieganie wypadkom oraz innym nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie lub życie pracowników. Aby zrealizować ten cel, należy najpierw zwrócić uwagę na takie obszary, jak m.in.: identyfikacja ryzyka, zarządzanie zmianami czy właściwa eksploatacja i konserwacja maszyn znajdujących się na terenie zakładu pracy.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 209782, odwiedzin dzisiaj: 47

Script logo
W górę..