Dziś są imieniny: Izydora, Antoniny, Symeona

  • Kształcenie zdalne - materiały
    • Slider 68

Szkolenie „ Premie dla młodych rolników”

5 czerwca 2019r uczniowie klasy trzeciej technikum agrobizensu wzięli udział w szkoleniu nt „ Premie dla młodych rolników”, które prowadziła Pani Bogumiła Bałas z MODR oddział Ostrołęka. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Gminy Troszyn. Młody rolnik, który chce uzyskać „ Premię dla młodego rolnika” musi wiedzieć, że pomoc  może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej, co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej, co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone szkolenie.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 122513, odwiedzin dzisiaj: 51

Script logo
W górę..