Dziś są imieniny: Jadwigi, Teresy, Florentyny

Program operacyjny - AUTOPREZENTACJE

Zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

  • W projekcie bierze udział 9 uczniów, opiekunem grupy jest Pan Roman Zakrzewski.
  • Zajęcia z autoprezentacji odbywają się w dni nauki szkolnej, co dwa tygodnie.
  • Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 2 godziny lekcyjne dla grupy.
  • Podczas zajęć podstawowym narzędziem pracy jest kamera video.
  • Wypowiedzi są nagrywane a następnie prezentowane na monitorze i analizowane wspólnie z trenerami multimedialnymi.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 74847, odwiedzin dzisiaj: 0

Script logo
W górę..