Dziś są imieniny: Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina

 • Kształcenie zdalne - materiały
  • Slider 68

Program operacyjny - AUTOPREZENTACJE

Zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji dla uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 • W projekcie bierze udział 9 uczniów, opiekunem grupy jest Pan Roman Zakrzewski.
 • Zajęcia z autoprezentacji odbywają się w dni nauki szkolnej, co dwa tygodnie.
 • Cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 2 godziny lekcyjne dla grupy.
 • Podczas zajęć podstawowym narzędziem pracy jest kamera video.
 • Wypowiedzi są nagrywane a następnie prezentowane na monitorze i analizowane wspólnie z trenerami multimedialnymi.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 120014, odwiedzin dzisiaj: 37

Script logo
W górę..