Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Operator obrabiarek skrawających

Opis zawodu:

Operator obrabiarek skrawających obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie. Ponadto ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności w zakresie:

• dobierania i ustawiania parametrów obróbki detali, uruchamiania, obsługiwania oraz nadzorowania pracy obrabiarek sterowanych numerycznie,

• mocowania narzędzi, przyrządów i uchwytów na obrabiarkach sterowanych numerycznie – wprowadzanie danych do sterownika,

• opracowywania programów obróbki oraz modyfikacji programów istniejących na potrzeby obróbki detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie,

• kontrolowania sprawności obrabiarek, analizowania dokumentacji techniczno-technologicznej, przygotowywania narzędzi, uchwytów i przyrządów do obróbki detalu,

• testowania programów obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,

• opracowywania technologii obróbki metali i tworzyw sztucznych na podstawie przedstawionych rysunków oraz wykonanych szkiców detali. 3. Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę w:

• przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,

• przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem oraz eksploatacją: maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, ciągników;

• przedsiębiorstwach budowy i eksploatacji taboru kolejowego,

• przedsiębiorstwach budowy silników: parowych, spalinowych, turbinowych,

• przedsiębiorstwach budowy i eksploatacji napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów, śmigłowców itp.

• prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie obróbki skrawania.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276513, odwiedzin dzisiaj: 15

Script logo
W górę..