Dziś są imieniny: Marleny, Seweryna, Igi

    • Slider 68

Ogłoszenia

Liceum - Podstawy Przedsiębiorczości

Przykładowe zagadnienia na egzamin

1. PRZEDSIĘBIORSTWO niezależna jednostka gospodarcza, wyodrębniona pod względem ekonomicznym, techniczno-organizacyjnym i prawnym, której celem jest produkcja dóbr lub usług.

2. Przedstaw RODZAJE SPÓŁEK- Spółka to związek 2 lub więcej osób, które działają do wspólnego celu. Spółka komandytowa, kapitałowe, cywilne, prawne, jawne i komandytowo-akcyjna.

3. Osobowość prawna – to pojęcie określające zdolność osób prawnych, do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności.

4. Rodzaje umów o pracę.

5. Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie o pracę?

6. Opodatkowanie na zasadach ogólnych.

7. Opodatkowanie liniowe.

8. Karta podatkowa.

9. Rynek pracy – podaż.

10. Rynek pracy – popyt.

11. Co to jest płaca realna, minimalna.

12. Stopa bezrobocia.

13. Kto spełnia definicję osoby bezrobotnej.

14. Negatywne skutki bezrobocia.

15. Sposoby zapobiegania bezrobociu.

16. Ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe.

17.Sposoby finansowania własnej działalności.

18.Analiza SWOT.

19. Metody badania rynku.

20.Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy.

21. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika.

22. W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę.

23. UMOWA O DZIEŁO.

24. UMOWA ZLECENIE

25. Dlaczego UMOWA O PRACĘ jest korzystniejsza od innych umów.

26. Omów podatek VAT i AKCYZE

27. Jak i gdzie można zarejestr. Działalność gospodarczą.

28. Wyjaśnij pojęcie BEZROBOCIA.

 


 

Liceum - Informatyka

Przykładowe zagadnienia na egzamin

 

 

1.       Co to jest edytor tekstu? Do czego służy?

2.       Co to jest arkusz kalkulacyjny? Do czego służy?

3.       Czym różni się arkusz od skoroszytu w Ms Excel?

4.       W czym nam pomaga filtrowanie i sortowanie i w jakim poznanym programie najlepiej je wykonać?

5.       Jak zapisać adres bezwzględny w Ms excel?

6.       Jak zapisać adres względny w Ms excel?

7.       Jaki znak musimy wpisać w komórkę aby Excel czytał wprowadzoną funkcję?

8.       Do czego służą style w Ms Word?

9.       Co to jest justowanie?

10.   Opisz licencje Shareware.

11.   Opisz licencję Freeware.

12.   Opisz licencję Adware.

13.   W jakim programie najlepiej utworzyć wykres z wpisanej serii danych i dlaczego?

14.   Do czego służą tabele przestawne i w jakim programie je tworzymy?

15.   Co to jest algorytm? Do czego służy?

16.   Podaj i krótko opisz metodę jaką można zaprezentować algorytm nie znając języka programowania.

17.    Co to są kaskadowe arkusze stylów?

18.    Do czego służy HTML?

19.    Co nam ułatwia CSS przy tworzeniu stron WWW?

20.   Czy można dać egzemplarz utworu chronionego prawem autorskim członkowi rodziny lub znajomemu?

21.   Czy można ściągnąć utwór chroniony prawem autorskim z Internetu i czy ma znaczenie, jakiej technologii użyje się w tym celu?

22.   Czym jest naruszenie praw autorskich?

 

 

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 97796, odwiedzin dzisiaj: 0

Script logo
W górę..