Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Mechatronik

Mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

- Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentacje techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych.

- Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych.

- Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż.

- Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

- Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry.

- Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki.

- Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów.

- Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.

- Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny.

Może również we własnym zakresie projektować, montować oraz programować proste układy mechatroniczne.

Możliwości zatrudnienia:

Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276513, odwiedzin dzisiaj: 15

Script logo
W górę..