Dziś są imieniny: Napoleona, Stelii

    • Slider 68
  • Kształcenie zdalne - materiały

Bezpłatna pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla dzieci i młodzieży

NFZ

 

Bezpłatna pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla dzieci i młodzieży

 

Od 1 kwietnia 2020 roku dzieci oraz młodzież ucząca się do ukończenia 21 roku życia,  mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i psychoterapeutycznych. NFZ finansuje nowy rodzaj  usług medycznych: „Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży”.

Usługi te na I poziomie referencyjności są świadczone przez dwie placówki:

1. Przychodnia Lekarska „Zdrowie”, 07 – 415  Olszewo-Borki, ul. 3 Maja 4,                                                                                          

tel. 29 761 35 00

tel. 29 761 32 63

tel. 506 350 323

2. Fundacja ,, Promyk’’ Centrum Wspierania Rozwoju  Dzieci Młodzieży i Dorosłych  - Poradnia Psychologiczno - Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży, 07 – 410 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 7 

tel.  506 754 402600075752

tel.   29 714 26 58    506-115-195   

Świadczeniodawca udziela świadczeń ambulatoryjnych oraz środowiskowych (również
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych) następującej grupie pacjentów:

-        dzieci poniżej 7 roku życia,

-        dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież z następującymi problemami:

-        zaburzenia psychiczne, lękowe i nerwicowe,

-        zaburzenia zachowania,

-        zespoły uzależnienia,

-        obniżony nastój i niska samoocena,

-        problemy emocjonalne,

-        długotrwały stres w szkole,  w domu.

 W okresie pandemii proponujemy rejestrację drogą telefoniczną. Po ustaniu kwarantanny domowej, będzie można zgłaszać się również osobiście do rejestracji placówki świadczącej usługi.

Skierowanie nie jest wymagane.

 

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 94393, odwiedzin dzisiaj: 3

Script logo
W górę..