Dziś są imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

 • Kształcenie zdalne - materiały
  • Slider 68

Aktualności..

 • Slider 69
 • Slider 70
 • Slider 71
 • Slider 72
 • Slider 73
 • Slider 74
   
 
 • Komunikat dot. opłat za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r. 

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla [1]....

   

 • Egzamin poprawkowy matura - ważne

  Przypominamy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym jest przeprowadzany w tych samych szkołach, w których zdający przystępowali do egzaminów w terminie głównym, czyli w szkołach macierzystych. Egzamin przeprowadzany jest – zgodnie z harmonogramem – 8 września o godzinie 14.00.

 • List Ministra Edukacji Narodowej

  List Ministra Edukacji Narodowej

 • Procedura organizacji pracy ZSP w Troszynie

   

  Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie obowiązująca 

   

  od 1 września 2020 r.w czasie zagrożenia epidemicznego.

   

  I. Cel

   

  Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły/placówki w związku z zagrożeniem zakażeniawirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

   

  II. Zakres procedury

   

  Procedurę należy stosować w Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie.

   

  III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

   

  Dyrektor szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

   

  IV. Postanowienia ogólne

   

  1. Do szkoły może przychodzić tylko...

   

   

   

 • Rok szkolny 2020/2021 - ważne informacje

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego.

  W  piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas I, II, III, otrzymają świadectwa szkolne na spotkaniach klasowych. Każda klasa będzie miała ok. 30 minutowe spotkanie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

  Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

  Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

 • Ósmoklasisto !

  Ósmoklasisto !

  Stojąc przed wyborem swojej następnej szkoły spójrz na nią przez pryzmat pracy. Przecież o to chodzi. Uczymy się aby być przygotowanym do wejścia na rynek pracy. Chcemy mieć dobrą pracę i płacę. Chcemy mieć pieniądze na własne wydatki.

  Dzisiejsze czasy wyraźnie pokazują, że dobry fachowiec zawsze sobie poradzi. Widać rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników.

  Wybieraj tak, abyś miał później pracę.

  Pomyśl o zawodzie w którym chcesz być dobry i idź tą drogą !

  U nas, Ty wybierasz zawód w którym chcesz być dobry i dobrze zarabiać, a my uczymy go w najlepszy sposób – bo w realnych warunkach u pracodawcy. Uczymy razem zawodu z najlepszymi firmami w naszym regionie.

  3 dni w szkole, 2 dni w firmie i masz wypłatę od września co miesiąc.

  Branżowa szkoła I Stopnia to najszybsza droga do dobrego zawodu i własnych pieniędzy. W ciągu..

 • TECHNIK EKONOMISTA

  Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie wraca do kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

  Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m. in. samodzielne ...

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 150626, odwiedzin dzisiaj: 172

Script logo
W górę..