Dziś są imieniny: Agnieszki, Jarosława

Ogłoszenia

Ważne terminy.

 

19 stycznia 2019 egzaminy Szkoła Policealna klasa II technik bhp

 

19 stycznia 2019- od godziny 8.00 zajęcia z języka angielskiego - 3 godziny oraz egzamin ustny z przedmiotu.

 

Zakończenie zajęć w Szkole Policealnej dla Dorosłych w zawodzie- technik BHP klasa II - 25 stycznia 2019r o godzinie 15.00

 

Egzaminy semestralne dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej: zawód technik BHP klasa I 26-27 stycznia 2019

 

 

Opiekun Medyczny – tematy prac zaliczeniowych.

 
Podstawy Przedsiębiorczości
 
1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
2. System opodatkowania w Polsce.
Prace należy oddać do dnia 15-12-2018. Praca powinna zajmować 2-3 strony plus strona tytułowa.
 
Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia
 
1. Prezentacja w programie Power Point na dowolnie wybrany temat. Prezentacja powinna zawierać 10-15 slajdów, animacje, slajd tytułowy, tekst i grafikę.
2. Zastosowanie funkcji korespondencji seryjnej w MS Word z użyciem pliku źródłowego MS Excel.
3. Sposoby przekazywania informacji w Internecie.
Prace należy złożyć do 15-12-2018 w wersji papierowej lub na email zaliczenie.uk@gmail.com  
 

BHP – tematy prac zaliczeniowych.

 
Podstawy Przedsiębiorczości
 
1. Opisz zależność pomiędzy podatkiem dochodowym a podatkiem VAT (podatkami pośrednimi a bezpośrednimi).
2. Wypisz i omów podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy.
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach biznesowych.
Prace należy złożyć do końca grudnia 2018 w wersji papierowej lub na email zaliczenie.uk@gmail.com 
  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 58452, odwiedzin dzisiaj: 0

Script logo
W górę..