Dziś są imieniny: Rocha, Stefana, Joachima

Egzamin potw. kwalifikacje

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – PODSTAWA PROGRAMOWA 2012 i 2017
W 2018 ROKU  
Sesja . CZERWIEC -LIPIEC

 

Kwalifikacja Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Część pisemna :        19 .06.2018r  godzina 12.00

 

Część praktyczna:   26.06.2018r  godzina 13.00

 

Kwalifikacja   R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Część pisemna :        19 .06.2018r  godzina 10.00

 

Część praktyczna:   od 23.06.2018r –do 27.06.2018r Golądkowo

 

Kwalifikacja Z.3 -  Ochrona osób i mienia

 

Część pisemna :        19 .06.2018r  godzina 12.00

 

Część praktyczna:   26.06.2018r  godzina 13.00

 

MS04- Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej  i niesamodzielnej

 

Część pisemna :        19 .06.2018r  godzina 14.00

 

Część praktyczna:   I ZMIANA 29.06.2018r  godzina 8.00

 

II ZMIANA 29.06.2018r  godzina 12.00

 

                                 III ZMIANA 29.06.2018r  godzina 16.00

 

                                 30 .06.2018  I  ZMIANA   godzina 8.00

 

Miejsce egzaminu dla kwalifikacji MS04- CKZiU w Ostrołęce
ul. Parkowa 6.

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  31.08. 2018r

 

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 47446, odwiedzin dzisiaj: 15

Script logo
W górę..